Czas przemyśleń

Przed wielkimi uroczystościami religijnymi duchowni prowadzą katechezy poświęcone podstawą wiary i liturgii (rok liturgiczny) każdego święta. Każde święto związane jest z ważną zasadą religii, relacja między wiarą, życiem codziennym oraz liturgią. Mocne przeżycie liturgii jest oparte na jedności sposobu życia z głoszoną wiarą.

Założeniem, jaki ma posiadać Rok wiary, obchodzony przez kościół, ma stanowić przygotowanie warunków do pełnego i nowego poczucia wiary, zastosowanie udziału misyjnego na rzecz nowej nauki. Musi również wyrazić wspólnotowe przyrzeczenie do ponownego odkrycia i nauk podstawowych zasad wiary, które są obecne w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Katechizm musi stać się też autentycznym narzędziem wspierania w wierze, zwłaszcza dla tych, jacy dbają o naukę wiernych.

Do podstawowych czynności liturgicznych należą: ofiarowanie darów, modły, oczyszczenia oraz ablucje, jak również pozostałe formy oddawania hołdu bogom i świętym. Liturgia chrześcijańska ma za zadanie uobecnić nowiną o zbawieniu, męki i zmartwychwstanie Chrystusa, jak również rozwijać grono wierzących. Liturgia obchodzona poprzez pełne grono wiernych, choć specjalne funkcje są przeważnie dostępne dla członków w odpowiedni sposób wybranych.

Reklamy

Tagi: , , ,

%d blogerów lubi to: